Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, 22 February 2012

UJIAN HIDUP.....

Dalam Surat Al-Ankabut:
“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
(QS. Al-'Ankabut [29] : 2-3)

Dalam Surat Al-Baqarah:
"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu?
Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan, serta digoncangkan
(dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2
yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?"
Ingatlah, sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat." (QS.
al-Baqarah [2]: 214).

2]. KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ?

Dalam Surat Al-Baqarah:
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."
(QS. Al-Baqarah [2] : 216).

3]. KENAPA UJIAN SEBERAT INI ?

Dalam Surat Al-Baqarah:
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

4]. RASA FRUSTASI ?

Dalam Surat Ali-Imran:
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."
(QS. Ali Imran [3] : 139).

5]. BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ?

Dalam Surat Ali Imran:
"Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung."
(QS. Ali Imran [3] : 200).

Dalam Surat Al-Baqarah:
"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu."
(QS. Al-Baqarah [2] : 45)

6]. APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ?

Dalam Surat At-Taubah:
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka."
(QS. At-Taubah [9] : 111)

7]. KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ?

Dalam Surat At-Taubah:
"Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ".
(QS. At-Taubah [9] : 129)

Dalam Surat Al-Insyirah:
"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."
(QS. Al-Insyirah [94] : 8).

8]. AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI..!

Dalam Surat Yusuf:
"jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir".
(QS. Yusuf [12] : 87).

Dalam Surat An-Nisa':
"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu."
(QS. An-Nisa' [4] : 86).

Mari kita berbenah dan terus berbenah...untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita. Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun, kapan pun dan dengan siapa pun. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah, Meminta serta Berserah Diri. "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan." (QS. Al-Fatihah [1]: 5).

Untuk itu, hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak henti-hentinya dengan cuma-cuma, karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur, tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima.
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
(QS. Ibrahim [14] : 7).

Semoga saudari-saudari saat ini yang sedang ditimpa musibah, ujian, sakit dan sebagainya mampu ikhlas dan sabar .

Aamiin ya Robbal 'Aalamiin.. 

No comments:

Post a Comment